Kampania „German Death Camps” była prowadzona na wielką skalę, obejmując nie tylko Polskę, Niemcy, Brukselę i Wielką Brytanię, ale również docierając na szerszą skalę międzynarodową, w tym do krajów takich jak Izrael, Stany Zjednoczone, Hiszpania i inne. Jej głównym celem było podkreślenie odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie Holocaustu. Wykorzystując mocne przekazy wizualne oraz kontrowersyjne hasła, kampania skutecznie przyciągnęła uwagę globalnych mediów, stając się tematem dyskusji na całym świecie.

Projekt wykorzystał różnorodne środki przekazu, w tym reklamę outdoorową oraz produkcję telewizyjną, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Kampania zyskała ogromny zasięg, była szeroko komentowana i analizowana w największych światowych gazetach, stacjach telewizyjnych oraz radiowych, co świadczy o jej niezwykłej skuteczności i wpływie na dyskurs publiczny.

  • Rozbudzenie świadomości: Kampania osiągnęła globalny zasięg, skutecznie zwracając uwagę na historię i odpowiedzialność za obozy śmierci.

  • Edukacja i prawda historyczna: Zainicjowała ważną debatę na temat prawidłowego przedstawiania historii i nazewnictwa obozów zagłady.
  • Międzynarodowy rezonans: Została omówiona w prestiżowych mediach na całym świecie, podkreślając jej znaczenie i wpływ.
  • Skuteczne przekazy: Wykorzystanie mediów zewnętrznych i telewizji pozwoliło dotrzeć do szerokiej publiczności na całym świecie.
Globalny Zasięg

Szerokie oddziaływanie kampanii na świadomość międzynarodową.

Media Echo

Omówienie w wiodących światowych mediach, od gazet po telewizję.

Edukacja

Przyczynienie się do edukacji i zrozumienia historii.

Kampania „German Death Camps” stanowi przykład, jak poprzez śmiałe działania marketingowe można skutecznie wpłynąć na świadomość historyczną i rozpocząć ważną dyskusję na arenie międzynarodowej.

Kreatywność - Różnorodność - Innowacja

Odkryj nasze inne projekty